Kako do više gostiju kroz TripAdvisor?

Kako do više gostiju kroz TripAdvisor?

TripAdvisor je daleko najjači marketing kanal za privlačenje turista. Zašto je tome tako? Pa zato jer turisti više vjeruju komentarima drugih turista koji su bili u tom restoranu, smještajnom objektu, izletu … itd. nego reklamama. Stoga oni koji imaju dobru...
Što žele gosti?

Što žele gosti?

Ono što nijedan gost sigurno ne želi je boraviti u apartmanu ili sobi 24h dnevno. No takav se dojam lako može steći ako pogledamo većinu web stranica koje nude smještaj. Sadržaj je kod velike većine vezan isključivo za ponudu smještaja … niti slova o tome što će...

Copyright smartingo.com. All right reserved.