Za destinacije

Učinkovitija promocija destinacije većem broju turista

Smartingo ponuda uključuje:

  • analizu trenutnih marketing kanala promocije destinacije
  • izradu prijedloga poboljšanja postojećih kanala promocije
  • osmišljavanje novih načina i kanala promocije destinacije na ciljanim tržištima
  • osmišljavanje i razvoj novih turističkih proizvoda destinacije

Povećajte broj dolazaka i noćenja! Kontaktirajte nas za detalje ponude.